Inndrivelse av pengekrav i NORGE

Trenger du hjelp med å inndrive pengekrav?

Vi bistår deg med effektiv inndrivelse av pengekrav i Norge.

Inkassoselskaper bistår deg med å kreve inn betalinger. Men dersom kunden mener at det ikke foreligger betalingsplikt, er det ofte behov for juridisk hjelp.

Våre advokater hjelper deg med å tolke kontrakter og håndtere jusen. Fyll ut skjemaet slik at vi kan ta oss av saken!

Innkreving av fordringer på opptil 250 000 NOK.

Tre enkle trinn

Fyll ut skjemaet

Fyll ut alle feltene i skjemaet slik at vi får informasjonen vi trenger.

Vi kontakter deg

Når bestillingen er bekreftet, sender vi en faktura. Så snart den er betalt, utarbeider vi stevningen.

Vi sender en betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring signert vårt advokatfirma sendes til skyldneren.

Effektiv inndrivelse av krav

Motta bistand ved inndrivelse av ubetalte fakturaer

Vi har transparente prosedyrer for hvordan kravet fremstilles, og jobber effektivt og målrettet!

Ring for inndrivelse av pengekrav via advokat

Få en betalingsoppfordring som inneholder det rettslige grunnlaget for kravet.

Et tvangskraftig tvangsgrunnlag er påkrevd for at namsmyndighetene skal kunne hjelpe deg.

Drøfting av skyldnerens svar

Hvis skyldneren svarer, diskuterer vi situasjonen og planlegger de neste trinnene.

Evaluering av de neste trinnene i saken

Vi vurderer hvorvidt saken skal bringes inn for retten eller forhandles utenomrettslig.

Hvorfor få hjelp av oss til inndrivelse av pengekrav?

Bistanden vår resulterer i ett av tre følgende scenarioer:

Z

Fakturaen blir betalt

Z

Du får et solid utgangspunkt for videre forhandlinger med skyldner

Z

Du har grunnlag for å ta saken til retten hvis risikovurderingen vår viser at dette er forsvarlig og hensiktsmessig

Kostnaden er 5 900 NOK (ekskl. mva.)

Inkassokostnadene du betaler legges til det rettslige betalingskravet.

11+

års erfaring fra advokatbransjen i Norge

HVEM ER VI?

Advokatfirma
Nierzwicki & Bluszko

Vi er et polsktalende advokatfirma i Oslo som strekker oss langt for deg som klient. Våre dyktige og engasjerte advokater står klare til å hjelpe deg og din bedrift med juridiske spørsmål. Vi har spesialisert oss på inkasso og inndrivelse av krav.

I motsetning til inkassoselskaper, begrenser vi oss ikke til å sende et inkassovarsel. Vi bistår deg også med å skaffe tvangsgrunnlaget som trengs for inndrivelse av pengene.

Hvis du sliter med inkassosaker som ikke blir betalt, er vårt advokatfirma din beste løsning i Norge når det gjelder inndrivelse.

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hva inkluderer kostnadene for inndrivelse av pengekrav?

Kostnaden inkluderer:

  • Utsendelse av betalingsoppfordring fra advokat. Dette inkluderer den juridiske begrunnelsen for kravet og ikke bare en oppfordring på selve beløpet. Brevet utgjør både en prejudisiell og -eksekutiv oppfordring, noe som betyr at hvis skyldner ikke betaler det krevde beløpet, åpnes muligheten for å sende en utenomrettslig anmodning til namsmannen (gjelder ubestridte krav).
  • Drøftelse av eventuelt svar fra debitor.
  • Hvis skyldner avviser kravet eller ikke svarer, bør du vurdere å henvise saken til retten, innlede utenrettslige forhandlinger med skyldner eller henvise saken til namsmannen.

Hva er forskjellen på bistand fra et advokatfirma og et inkassobyrå?

I motsetning til inkassobyråer nøyer ikke vi oss med å kun kreve inn beløpet og rentene på kravet. Vi gir i tillegg skyldner et tydelig signal om at saken vil ta en prosessuell vending hvis betaling ikke foreligger.

I stevningen formidler vi også at skyldner skal betale advokatkostnadene du pådrar deg. Dermed sender vi et signal om at en lengre betalingsfrist ikke er til skyldners fordel. Stevningen skal inneholde en kortfattet, faktabasert og rettslig begrunnelse for kravet.

Vi sender innkallingen til skyldneren på e-postadressen du oppgir, samt via ordinær postgang. Om nødvendig kontakter vi også skyldneren per telefon.

Hvordan vil det hjelpe meg hvis en stevning blir sendt ut?

Å sende en stevning fra et advokatkontor fører ofte til at skyldneren betaler den forfalte fakturaen. Stevningen kan også føre til at skyldner blir interessert i å inngå en avtale for å unngå kostnadene som ville påløpt om saken gikk til retten.

I selve stevningen informerer vi vanligvis om de ekstra kostnadene skyldner må betale for i form av advokatutgifter. Dette er vanligvis er en faktor som styrker skyldners motivasjon til å overholde forpliktelsen.

Når skal jeg betale for bistand med inndrivelse av pengekrav?

Vi vil be deg om betaling når du har fylt ut skjemaet med grunnleggende informasjon om kravet ditt og skyldneren.

Fakturaen må være betalt før vi kan iverksette tiltak.

Må jeg legge ved ubetalte fakturaer i skjemaet?

Du trenger ikke å legge ved fakturaer i skjemaet. Vi anbefaler imidlertid at du gjør dette, eller sender dem til oss i en separat e-post.

Hva om skyldneren ikke svarer?

At skyldneren ikke svarer på en henvendelse fra et advokatkontor er ganske uvanlig. Hvis det likevel skulle skje at skyldnerens svar uteblir, informerer vi deg om dette og gjør et nytt forsøk på å kontakte parten via e-post eller telefon.

Manglende svar fra skyldner kan likevel være positivt, ettersom det vanligvis taler for at neste skritt er å henvise begjæringen utenomrettslig til namsmannen. Noen ganger kan taushet fra skyldnerens side anses som en aksept av kravet.

Hva skjer hvis skyldneren ikke betaler til tross for at det er sendt en stevning?

Hvis skyldneren fortsatt ikke betaler, vurderer vi følgende alternativer:

  1. Å gå inn i forhandlinger med skyldneren
  2. Utenomrettslig henvisning av saken til namsmannen
  3. Å henvise saken til retten

Må jeg ha en rettskraftig dom for å kunne sende en begjæring til namsmannen?

Nei. En dom er ikke nødvendig så lenge kravet er ubestridt og skyldner har mottatt et betalingskrav i skjemaet vi utarbeider.

Skyldneren kan imidlertid frigjøre seg fra namsmannens tvangsfullbyrdelse hvis vedkommende gjør innsigelse mot begjæringen. Namsmyndighetene vil da henvise saken til voldgiftsretten, som har kompetanse til å avsi dom (forliksråd).

Kan jeg gjøre krav på flere fakturaer i én søknad?

Ja, betalingsoppfordringen kan omfatte mellom 1 og 5 fakturaer.

Kostnaden er fast, uavhengig av kravets størrelse og hvorvidt det er snakk om 1 eller 5 ubetalte fakturaer.

Vil kostnaden jeg betaler for søknaden bli lagt til kravet som forfølges?

Ja. Kostnaden du pådrar deg for vår bistand vil bli lagt til fordringsbeløpet. Dermed vil det bli innkrevd fra debitor sammen med hovedstolen på fakturaene dine.

Hvor lang tid tar prosessen?

Prosedyren for inndrivelse av pengekrav tar vanligvis rundt 3 uker.

Vi behandler inkassosaken den andre virkedagen etter at du har betalt fakturaen du mottar fra oss. Fra dette tidspunktet har skyldneren en betalingsfrist på to uker.

Det tar vanligvis 3–4 uker fra vi iverksetter tiltak til saken er avsluttet – enten ved at vi mottar kravet eller vurderer videre rettslige skritt.

Hvor store krav kan vi kreve inn?

Vi forfølger krav på opptil 250 000 NOK.

For krav som overstiger dette beløpet, ber vi deg avtale en separat juridisk konsultasjon via vår timekalender. Book en konsultasjon HER.

Inngår forhandlinger med skyldneren i prisen?

Dersom det er hensiktsmessig å gjennomføre forhandlinger med skyldneren, påløper en ekstra kostnad. Forhandlinger tar vanligvis 1–3 timer å gjennomføre, og vår nåværende faktureringssats er på 3 400 kroner (ekskl. mva.).

Før vi går inn i eventuelle forhandlinger, vurderer vi hvorvidt saken er egnet til å resultere i en avtale. På den måten blir forhandlingsarbeidet mest mulig lønnsomt for deg som kreditor.

Referanser

Hva sier våre klienter om oss?

Jeg er veldig takknemlig for den hjelpen og støtten jeg har fått. Advokat Tomasz Nierzwicki er profesjonell og har hatt en veldig god tilnærming til saken. Jeg er veldig fornøyd med tjenestene til Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Hjelpen var faktabasert, konkret og kanskje viktigst av alt – effektiv. Takk for hjelpen og engasjementet ditt! Anbefales!

Joanna Farzelayev

Teamet

Våre advokater

Martin Jacob Kristoffersen

Advokatfullmektig

Aleksandra Lukasik

Advokatfullmektig

Karol Sutula

Advokatfullmektig

Kontakt oss

Har du noen spørsmål?

Skriv til oss

Adresse

Holbergs gate 19,0166 Oslo, Norway